Onze inzet voor meer diversiteit, gelijkheid en inclusie

Wij streven ernaar werkplekken te creëren die een afspiegeling zijn van de gemeenschappen waarin wij werken en wonen, en waar alle werknemers zich volledig thuis voelen. Op die manier bevorderen wij onze innovatie, samenwerking, deskundigheid en uitmuntendheid, en verbinden wij ons nog meer met onze klanten en de gemeenschappen waar wij om geven en die wij waarderen.

Onze focus

Onze werknemers: binnen

Wij geloven dat een divers en inclusief personeelsbestand de katalysator is voor vooruitgang. Wij moedigen onze teamleden aan hun ervaringen en perspectieven te delen om een beter begrip, een open dialoog en de implementatie van positieve verandering te ondersteunen.

Onze Gemeenschap

Wij hebben een sociale verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschappen waarin wij werken en wonen. Door middel van vrijwilligerswerk, sponsoring en steun aan diverse goede doelen streven wij ernaar onze invloed en partnerschappen aan te wenden om minderheids- of ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen meer kansen te geven.

Onze klanten

Het is onze missie om een waardevolle partner te zijn in het klanttraject van onze klanten. Wij ontwikkelen voortdurend onze teamleden, middelen en merk om de specifieke behoeften en perspectieven van onze gevarieerde klantenportefeuille te respecteren, te weerspiegelen en er nauw bij aan te sluiten, terwijl wij tegelijkertijd service van wereldklasse blijven leveren.

Onze leveranciers

Wij streven ernaar onze zakelijke relatie met ondernemingen uit minderheids- of ondervertegenwoordigde sectoren op lange termijn tot stand te brengen en voortdurend uit te breiden, te bevorderen en te intensiveren.

Our Team Members

We believe a diverse and inclusive workforce is the catalyst for all progress. By leveraging our Business Resource Groups (BRGs), we encourage Team Members to share unique experiences and perspectives in support of better understanding, open dialogue and enacting positive change.

Our Community

We have a social responsibility to the communities in which we work, live and serve.  Through volunteerism, sponsorship and support for diverse charitable causes, we strive to use our influence and partnerships to empower underserved communities and populations.

Our Customers

In our mission to be an invaluable partner on our customer’s journey, we continue to develop team members, resources and a brand that respect, reflect and best aligns with the unique needs and perspectives of our diverse customer base as we continue to Deliver World Class Service and attract new clients.

Our Suppliers

We strive to encourage and increase the support of and long-term relationships with businesses owned by minority or underserved populations.

EMEA-ambassadeur voor DE&I

Het Encore EMEA Forum voor DE&I werd opgericht om van diversiteit, gelijkheid en inclusie een centraal thema in de onderneming te maken en om op lokaal en doelgericht niveau met alle teamleden te communiceren, op te voeden en positieve verandering te bevorderen. Wij werken nauw samen met de wereldwijde Business Resource Groups (BRG’s) om teamleden te helpen zich vertegenwoordigd te voelen en onze diverse talentenpool te laten groeien – met als doel onze DE&I-activiteiten verder uit te breiden en ze een integraal onderdeel van ons bedrijfs-DNA te maken.

Wij stimuleren en ondersteunen alle vrouwen in het bedrijf om ideeën uit te wisselen, elkaar te helpen en bij te dragen aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling van vrouwelijke werknemers.

We zijn verheugd om de inclusieve en betrokken LGBTQ + gemeenschap te ondersteunen met de Pride groep in ons bedrijf en een werkomgeving te creëren waar we gemeenschapsbetrokkenheid ondersteunen, divers talent ontwikkelen en duurzame klantrelaties creëren door middel van onze gedeelde Encore kernwaarden.

Wij ondersteunen het mentale, fysieke en sociale welzijn van onze medewerkers en de bredere gemeenschappen waarin zij actief zijn. Wij bereiken dit door te werken aan het overwinnen van stigmatisering, het verstrekken van middelen en het vergroten van het bewustzijn over deze belangrijke kwesties.

De missie van de Belief Group is het bevorderen van een inclusieve werkplek en het bieden van een ruimte voor onze teamleden om openlijk te leven en alle religies en culturen te vieren. Ons doel is om elkaar te verbinden en te inspireren in alle dimensies van verschillende geloofsovertuigingen en culturele achtergronden in een veilige, inclusieve en wederzijds begripvolle werkomgeving. Ongeacht hun geloofsovertuiging willen wij dat alle personeelsleden zich welkom voelen en gesteund worden in hun geloofstraject op het werk.

Ontdek Encore

"Onze Encore EMEA-familie bestaat uit een diverse groep mensen en we moedigen onze teamleden aan om met ons te praten als ze suggesties, ideeën of uitdagingen hebben. Als we zakelijke beslissingen nemen, willen we dat bewust doen vanuit een DE&I-perspectief."


Prabhs Kishore
Senior Manager, Sales Operations
EMEA-ambassadeur voor DE&I
"Een van de voordelen van een diverse, rechtvaardige en inclusieve werkomgeving is de houding waarmee iedereen aan tafel komt. Ik denk dat dat heel inspirerend is en een goede reden om er deel van uit te maken."


Jo Merriman
Client Services Director, Europe
EMEA-ambassadeur voor DE&I
"We zijn er trots op dat we gelijke kansen voor iedereen hebben. Ons doel is dat alle teamleden rolmodellen hebben waar ze zich in kunnen vinden en dat iedereen authentiek zichzelf kan zijn bij Encore."


Nik Rudge
Managing Director, EMEA
EMEA-ambassadeur voor DE&I
Executive Sponsor van de Welzijnsgroep bij Encore
"Encore heeft inclusie in zijn DNA ingebouwd. Wij weten dat evenementen gaan over samenkomen en ideeën delen. Echte inspiratie komt uit een combinatie van nieuwe perspectieven, ervaringen en meningen. Door mijn teamleden en onze cliënten voel ik me altijd aangemoedigd en gesteund om als individu elke situatie met al zijn bijzonderheden aan te gaan."


Chris Barrett
Project Manager Creative Services EMEA
EMEA-ambassadeur voor DE&I
Lid van Pride and Wellbeing Group